Principalele obiective ale asociaţiei sunt:

 

 • Promovarea şahului ca şi metodă de abordare a unor probleme sociale, de dezvoltare a abilităţilor de viaţă;
 • Organizarea de antrenamente de şah de masă şi de antrenamente de performanţă pentru copii şi tineri;
 • Organizarea de antrenamente de şah în școli și gradinite
 • Acordarea de premii, burse în domeniul şahului copiilor şi tinerilor;
 • Organizarea de competiţii şahiste cu caracter, local, judeţean, regional, naţional şi internaţional pentru copii şi tineri;
 • Organizarea de tabere naţionale şi internaţionale pentru copii şi tineri;
 • Asigurarea participării copiilor şi tinerilor la competiţii, tabere naţionale şi internaţionale;
 • Mediatizarea şahului în rândul copiilor şi tinerilor;
 • Promovarea implicării copiilor şi tineretului în dezvoltarea de programe educative, recreative, sportive şi sociale prin şah;
 • Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor de şah, în rândul copiilor şi tinerilor, persoanelor care practică acest sport;
 • Promovarea şahului ca disciplină independentă în procesul instructiv-educativ din cadrul sistemului educaţional naţional;
 • Dezvoltarea metodologiei de predare a şahului în rândul copiilor şi tinerilor;
 • Organizarea de antrenamente de şah de masă şi de antrenamente de performanţă pentru copii şi tineri;
 • Promovarea responsabilităţii sociale prin şah;
 • Promovarea integrării sociale a grupurilor vulnerabile prin intermediul şahului;
 • Promovarea susţinerii şahului de către sectorul privat, public, civil şi media;
 • Promovarea, elaborarea şi derularea de activităţi, proiecte, programe care vizează dezvoltarea sectorului de şah şi atingerea obiectivelor asumate;
 • Întreprinderea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea spiritului de toleranţă şi fair-play, în activitatea sportivă.